Arbiotek Yükleniyor
Yükleniyor..

Beyşehir Gölü (Konya İli) Atıksu Arıtımı Fizibilite Raporunun Hazırlanması İşi

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2020

Beyşehir Gölü (Konya İli) Atıksu Arıtımı Fizibilite Raporunun Hazırlanması İşi

Beyşehir Gölü’ne atıksu deşarjı olan veya olması muhtemel yerleşim yerlerinin atıksularının arıtımına dair bir plan ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.

İş kapsamında Beyşehir Gölü Özel Hükümleri kapsamında göle deşarjı olması muhtemel yerleşim yerleri için fizibilite çalışması yapılacaktır.

Diğer Projelerimiz

Son Haberler