Arbiotek Yükleniyor
Yükleniyor..

Konya Kapalı Havzasında Arıtılmış Atıksuların Tarımsal Amaçla Yeniden Kullanımına Dair Pilot Uygulama

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Su Enstitüsü, 2021

Konya Kapalı Havzasında Arıtılmış Atıksuların Tarımsal Amaçla Yeniden Kullanımına Dair Pilot Uygulama

AB PRIMA fonu tarafından desteklenen WATERMED 4.0 (Efficient Use and Management of Conventional and Non-Conventional Water Resources Through Smart Technologies Applied to Improve the Quality and Safety of Mediterrenean Agriculture in Semi-Arid Areas) projesinde, 5 ülkeden (Almanya, Cezayir, Fas, İspanya ve Türkiye) 8 kurum/kuruluş yer almaktadır.

Türkiye'den Türkiye Su Enstitüsü'nün partner olarak yer aldığı projede, Konya Atıksu Arıtma Tesisi geri kazanılmış suyu (Mor Şebeke) ile Konya'da bir tarım arazisinde mısır ve şekerpancarı bitkilerinin yetiştirilmesi 2 yıl süreyle pilot uygulamayla  incelenecektir. 

Arbiotek ve Türkiye Su Enstitüsü arasında yapılan sözleşme ile pilot uygulama Arbiotek tarafından gerçekleştirilecektir.

Diğer Projelerimiz

Son Haberler